Html button onclick php ajax

PHP Contact Form with jQuery AJAX - Phppot

AJAX Tutorial - W3Schools Online Web Tutorials

Test události onclick na různých elementech při vyvolání myší i klávesnicí.